INREDNINGSTJÄNSTER

Tjänster för kommersiella fastigheter

  • Tjänsten inkluderar: 2D- och 3D-layoututveckling, sample boards, implementering och projektledning
  • Inledande möteslängd: 60 min. Extra avgifter för tilläggstid 500 kr/ var 30:e minut
  • Pris: på begäran